POLTICIA DE CONFIDENTIALITATE 

Contactarea noastra prin intermediul acestui site implica obligatia dumneavoastra de furnizare a unor date cu caracter personal care va privesc. De fiecare data cand utilizati acest siste, vi se va aplica prezenta politica de confidentialitate. 

 1. Cine va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va realiza de catre Erga Omnes Nyx S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.33-35-37, scara A, etaj 2, ap.A19, judet Cluj, CUI:43189516, email:licenteproiecte@yahoo.com, nr.de telefon:0746995558, reprezentata prin administratorul cu numele Dumitrescu Cecilia-Maria.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

In functie de fiecare caz in parte, Erga Omnes Nyx S.R.L. poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: Nume, Prenume, adresa de e-mail, nr.de telefon, datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe site-ul nostru colectate prin intermediul Cookieurilor si a tehnologiilor similar.

 1. Scopurile prelucrarilor datelor cu caracter personal

Erga Omnes Nyx S.R.L.poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri: Intocmirea ofertei personalizate pentru serviciile oferite, contactarea dvs.telefonic sau in scris in vederea colaborarii pentru activitati de suport pentru invatamant, pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Erga Omnes Nyx S.R.L. Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dvs.oferita pe site.

 1. Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Orice operatiune de prelucrare a datelor dvs.cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dvs.sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs.inainte de incheierea unui contract-art.6, alin.1, lit b), din regulamentul UE, nr.2016/679
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dvs.pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- art.6, alin.1, lit a), din regulamentul UE, nr.2016/679
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine- art.6, alin.1, lit c), din regulamentul UE, nr.2016/679
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime sau ale unui tert- art.6, alin.1, lit f), din regulamentul UE, nr.2016/679
 • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta-art.9, alin.2, litera f), din regulamentul UE 2016/679
 1. Durata prelucrarii 

Erga Omnes Nyx S.R.L.va revizui in fiecare luna datele contactate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate.

 1. Drepturile dumneavoastra
 • Dreptul de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de obtinere din partea noastra o confirmare ca prelucram sau nu datele dvs.si in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, inexacte, care va privesc
 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal care va privesc
 • Dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal, atunci cand aceasta deserveste un interes public sau un interes legitim al nostrum
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi in anumite conditii datele dvs.personale intr-un mod structurat care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator
 • Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
 • Dreptul de a va adresa justitiei

De asemenea, atunci cand prelucrarea datelor se face in baza consimtamantului dvs.aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit, fara a afecta legalitatea prelucrarii effectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, Erga Omnes Nyx S.R.L. nu va mai prelucra datele dvs.cu caracter personal cu exceptia cazului(este un alt temei legal pentru respective prelucrare)

Erga Omnes Nyx S.R.L.va va furniza informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu 60 de zile atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si nr.cererilor.

In orice caz, Erga Omnes Nyx, S.R.L.va informeaza cu privire la orice astfel de prelungire in termen de 30 de zile de la primirea cererii prezentand si motivele intarzierii. In cazul in care introduceti o cerere in format electronic, informatiile va vor fi furnizate in format electronic acolo unde este posibil cu exceptia cazului in care dvs.solicitati un alt format.

 1. Destinatarii datelor dvs.cu caracter personal 

Destinatarul principal este Erga Omnes Nyx S.R.L., insa unele date mai pot ajunge si la companiile care ne ofera servicii de analiza(Google Analytics)

 1. Actualizarea datelor dvs.cu caracter personal

In cazul in care datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs.avem rugamintea de a ne contacta prin e-mail la: licenteproiecte@yahoo.com. Nu vom fi raspunzatori pentru nici un fel de pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente, sau incomplete pe care ni le furnizati. 

 1. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate

Erga Omnes Nyx S.R.L. poate transfera datele dvs. cu caracter personal în țări membre UE sau în tăți terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.În situații excepționale, dacă este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție însă numai în baza unor măsuri de protecție adecvate, cu respectarea Regulamentului  (UE) 2016/679.

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna mai 2021. Erga Omnes Nyx are dreptul de a actualiza periodic această politică, modificările urmând a fi postate pe această pagină.Dacă aveți întrebări,comentarii, sugestii sau solicitări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta pagină, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa licenteproiecte@yahoo.com