Discursuri

Discursul este o adresare formală sau o vorbire transmisă unui auditoriu. Înainte să scrii un discurs, trebuie să ştii câteva lucruri despre construcţia acestuia. Există anumite tipuri de discursuri şi fiecare are propriile sale caracteristici. Întocmai ca în cazul eseelor, şi discursurile au trei secţiuni principale: introducerea, corpul şi concluzia.
Spre deosebire de eseuri, discursurile trebuie să fie scrise să fie auzite şi nu citite. Acesta trebuie scris astfel încât să menţină atenţia unui auditoriu. Există mai multe tipuri de discursuri şi anume informative, instructive, persuasive, distractive şi create pentru ocazii speciale.